Personal posts

Better chance for a better life

RO: Iată că am intrat în anul 2014. Am petrecut al 6-lea revelion împreună cu iubitul meu și cele mai frumoase sărbători. Sper ca anul acesta să fie unul blând, care să ne ajute la îndeplinirea dorințelor noastre și să fim sănătoși și fericiți. Anul a început în forță. Au ridicat restricțiile pentru români și bulgari în Marea Britanie, ceea ce pentru mine și prietenul meu reprezintă o șansă în plus de plecare fiindcă nu mai este necesară obținerea permiselor de muncă. Un lucru bun de început de an. S-a făcut mult tam-tam în legătură cu britanicii contra români-bulgari. Nu știu cât de adevărat a fost totul. După spusele din mass-media aceștia se așteptau la o avalanșă de români și bulgari ceea ce clar nu s-a întâmplat. Dar ce credeau, năvăleam peste ei? Românul avea alt lucru mai bun de făcut decât să se afle pe 1 ianuarie în Anglia. Mai bine acasă cu masa plină. Pentru mine ceea ce am aflat de prin mass-media nu m-a impresionat prea tare. Este doar o influențare negativă nimic mai mult. Nu-ți scrie pe frunte că ești român și când te vede un britanic pe stradă te ia la întrebări. Asta este o prostie! Toți suntem oameni și depinde de fiecare „cât de om” se dovedește a fi, oriunde s-ar afla. Am vorbit cu mulți români plecați la studii sau lucru în Marea Britanie, chiar și mătușa mea a studiat acolo și nimeni nu a spus că se comportă diferit cu tine dacă ești român. Nu-i interesează. Contează ce fel de persoană ești, dacă ești în stare să te integrezi, dacă arăți că nu ai venit să le mănânci banii lor. Eu nu mă duc acolo pentru a primi bani de șomaj sau alte beneficii pe care le doresc alții, mă duc fiindcă vreau să locuiesc acolo, să muncesc acolo și să-mi continui studiile acolo. Asta nu înseamnă că-mi părăsesc țara ci pur și simplu acolo vreau să trăiesc fiindcă acolo simt că am mai multe șanse pentru o viață mai bună.
În următoarele zile voi face și postarea cu pozele de la revelion deoarece momentan nu le am pe toate 🙂

large2
weheartit.com

EN: Year 2014 is here. I spent the 6th New Year’s Eve with my boyfriend and the most beautiful holidays. I hope this year will be kind with us, we’ll be healthy and happy. Hope this year will help us to fulfill our wishes. Year started in force. The restrictions for Romanians and Bulgarians were lifted in UK, which for me and my boyfriend represents an extra chance to move there because it’s not necessary anymore to obtain work permits. A good thing to start the year. Much fuss was made about the British people against Romanians and Bulgarians. I don’t know how true was that. According to mass media they were expecting a flood of Romanians and Bulgarians which clearly hasn’t happened. But what they thought, we would assailing them? The Romanian had something else better to do than be on January 1 in England. Better home with full meal. For me what I learned through the media didn’t impress me too much. It’s juat a negative influence nothing more. It is not written on your forehead that you are Romanian and when a British see you on the street he takes you questions. This is stupid! We’re all humans and it depends on each one how „human” he turns out to be, wherever he will be. I spoke with many Romanians gone to study or work in UK, even my aunt studied there and no one said that they behave differently if you are from Romania. They’re not interested from which country you are. It matters what kind of person you are, if you are able to integrate, if you show them that you didn’t come to take their money. I’m not going there to receive money from unemployment or other benefits that others want, I go there because I want to live there, work there and countinue my studies there. That doesn’t means that I leave my country but there I simply want to live because I feel I have a better chance for a better life.
In the coming days I will post the pictures from the New Year’s Eve because currently I don’t have all of them 🙂

Facebook Comments

6 thoughts on “Better chance for a better life”

  1. Its really interesting to read about the lifted restrictions from a romanians point of view. In the UK the media like to make everyone panic, certain newspapers would prefer it if everyone in the UK was scared of foreigners and became ignorant to the rest of the world. They write just as much rubbish about poor people in the UK stealing benefits as they do about immigration. Its challenging because most people who read these newspapers have never met anyone from romania so they only have the lies in the media to believe. I live in east london where as a white british person i am the minority of the population. The majority are indian/eastern european.
    I think that as long as people coming into the country are happy and willing to integrate, to learn english, and become part of our society they should be allowed to.
    Thanks for visiting my blog 🙂
    Esther x

Leave a Reply to Esther Cancel reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.